Tekstformateringslinjen

Tekstformatering Linjen som vises når markøren er i et tekstobjekt, for eksempel en tekstboks eller et tegneobjekt, inneholder kommandoer for formatering og justering.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Skriftfarge

Klikk for å bruke gjeldende skriftfarge på de valgte tegnene. Du kan også klikke her, og deretter dra et utvalg for å endre tekstfargen. Klikk på pilen ved siden av ikonet for å åpne Skriftfarge-verktøylinjen.

Ikon

Skriftfarge

Linjeavstand: 1

Bruker enkelt linjeavstand til gjeldende avsnitt. Dette er standardinnstillingen.

Ikon

Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1,5

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon

Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon

Linjeavstand: 2

Venstrejustert

Juster avsnittet mot venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Midtstilt Horisontalt

Midtstill avsnittet pĂĄ siden.

Ikon Sentrert

Høyrejustert

Juster avsnittet mot høyre marg.

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Blokkjustert

Juster avsnittet etter høyre og venstre marg.

Ikon Justert

Blokkjustert

Hevet skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og hever teksten over grunnlinjen.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og senker teksten under grunnlinjen.

Ikon

Senket skrift

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Ikon Tegn

Tegn

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Angi den horisontale tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra topp til bunn

Tekst ovenfra og ned

Supporter oss!