Tekstformateringslinjen

Tekstformatering Linjen som vises når markøren er i et tekstobjekt, for eksempel en tekstboks eller et tegneobjekt, inneholder kommandoer for formatering og justering.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Ikon Understreking

Understreking

Skriftfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Linjeavstand: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Ikon

Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Ikon

Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Sets the line spacing to two lines.

Ikon

Linjeavstand: 2

Venstrejustert

Juster avsnittet mot venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Midtstilt Horisontalt

Midtstill avsnittet pĂĄ siden.

Ikon Sentrert

Høyrejustert

Juster avsnittet mot høyre marg.

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Blokkjustert

Juster avsnittet etter høyre og venstre marg.

Ikon Justert

Blokkjustert

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Ikon

Senket skrift

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Ikon Tegn

Tegn

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Angi den horisontale tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra topp til bunn

Tekst ovenfra og ned

Supporter oss!