Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikonstier

Stiler

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pÄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den fĂžrste skriften ikke finnes, prĂžver LibreOffice de neste skriftene i rekkefĂžlge.

Ikon

Skriftnavn

SkriftstĂžrrelse

Lar deg velge ulike skriftstÞrrelser fra denne listen. Du kan ogsÄ oppgi stÞrrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markÞren stÄr i et ord vil hele ordet fÄ halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer sÄ blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markÞren stÄr i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Skriftfarge

Klikk for Ä bruke gjeldende skriftfarge pÄ de valgte tegnene. Du kan ogsÄ klikke her, og deretter dra et utvalg for Ä endre tekstfargen. Klikk pÄ pilen ved siden av ikonet for Ä Äpne Skriftfarge-verktÞylinjen.

Ikon

Skriftfarge

Venstrejustert

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Midtstilt Horisontalt

Midtstiller innholdet i cellen Horisontalt.

Ikon Sentrert

HĂžyrejustert

HĂžyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon HĂžyrejuster

HĂžyrejustert

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Ikon Justert

Blokkjustert

Tallformat: Valuta

Bruk standard valutaformat i de valgte cellene.

Valutanummerformat Ikon

Tallformat: Valuta

Tallformat: Prosent

Bruk prosentformatet i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Prosent

Tallformat fra cellestilten «Standard»

Bruk standard tallformat i de valgte cellene.

Ikon Standardformat

Tallformat: Standard

Tallformat: Legg til tall bak komma

Legg en desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon Legg til desimalplasser

Tallformat: Legg til tall bak komma

Tallformat: Fjern tall bak komma

Fjern en desimal fra tallene i de valgte cellene.

Ikon Slett desimalplasser

Tallformat: Fjern tall bak komma

Minsk innrykkt

Trykk pÄ knappen Minske innrykk for Ä redusere venstreinnrykket pÄ gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Øk innrykk

Trykk pÄ knappen StÞrre innrykk for Ä Þke venstreinnrykket pÄ det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

StĂžrre innrykk

Kantlinjer

Trykk pÄ knappen Kantlinjer for Ä Äpne verktÞylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for Ă„ Ă„pne en verktĂžylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Toppjustert

Plasser innholdet Ăžverst i cellen.

Ikon

Toppjustert

Midtstilt loddrett

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Ikon

Midtstilt loddrett

Bunnjustert

Plasser innholdet nederst i cellen.

Ikon

Bunnjustert

Tallformat: Dato

Bruker datoformat pÄ de valgte cellene.

Tallformat: Eksponential

Bruker eksponentialformatet pÄ de valgte cellene.

Flere knapper

Hvis stÞtte for CTL er pÄ, blir to ekstra knapper synlige.

Venstre til hĂžyre

venstre til hĂžyre ikon

Tekst skrives inn fra venstre mot hĂžyre.

HĂžyre til venstre

hĂžyre til venstre ikon

Tekst skrives inn fra hÞyre mot venstre for sprÄk som bruker oppsett for kompleks tekst (CTL).

Supporter oss!