Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikon Stiler

Stiler

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet på en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Skriftfarge

Klikk for å bruke gjeldende skriftfarge på de valgte tegnene. Du kan også klikke her, og deretter dra et utvalg for å endre tekstfargen. Klikk på pilen ved siden av ikonet for å åpne Skriftfarge-verktøylinjen.

Ikon skriftfarge

Skriftfarge

Venstrejustert

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon Venstrejustering

Venstrejustert

Midtstilt Horisontalt

Midtstiller innholdet i cellen Horisontalt.

Ikon Sentrert

Høyrejustert

Høyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon Høyrejustering

Høyrejustert

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Ikon Justert

Blokkjustert

Tallformat: Valuta

Bruker standard valutaformat på de valgte cellene.

Fra menylinjen:

Velg Format - Tallformat - Valuta.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem.

Fra sidefeltet:

Få tilgang til Tallformat-delen av Egenskapspanelet.

Fra verktøylinjer:

Valutanummerformat-ikon

Tallformat: Valuta

Fra tastaturet:

+ Shift + 4

Tallformat: prosent

Bruker prosentformatet på de valgte cellene.

Fra menylinjen:

Velg Format - Tallformat - Prosent.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem.

Fra sidefeltet:

Få tilgang til Tallformat-delen av Egenskapspanelet.

Fra verktøylinjer:

Ikon Nummerformat: Prosent

Tallformat: Prosent

Fra tastaturet:

+ Shift + 5

Tallformat: Generelt

Bruker standard tallformat på de valgte cellene.

Fra menylinjen:

Velg Format - Tallformat - Generelt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem.

Fra sidefeltet:

Få tilgang til Tallformat-delen av Egenskapspanelet.

Fra verktøylinjer:

Ikon Generelt tallformat

Tallformat: Generelt

Fra tastaturet:

+ Shift + 6

Tallformat: Legg til desimaplassl

Legger til én desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon Legg til desimalplass

Tallformat: Legg til desimalplass

Tallformat: Slett desimalplass

Fjerner én desimal fra tallene i de valgte cellene.

Ikon Slett desimal

Tallformat: Slett desimalplass

Minsk innrykkt

Trykk på knappen Minske innrykk for å redusere venstreinnrykket på gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Øk innrykk

Trykk på knappen Større innrykk for å øke venstreinnrykket på det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Toppjustert

Plasser innholdet øverst i cellen.

Ikon Juster øverst

Toppjustert

Midtstilt loddrett

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Ikon Juster sentrert vertikalt

Midtstilt loddrett

Bunnjustert

Plasser innholdet nederst i cellen.

Ikon Juster bunn

Bunnjustert

Tallformat: Dato

Bruker standard datoformat på de valgte cellene.

Fra menylinjen:

Velg Format - Tallformat - Dato.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem.

Fra sidefeltet:

Få tilgang til Tallformat-delen av Egenskapspanelet.

Fra verktøylinjer:

Ikon Nummerformat : Dato

Tallformat: Dato

Fra tastaturet:

+ Shift + 3

Tallformat: Vitenskapelig

Bruker standard vitenskapelig format på de valgte cellene.

Fra menylinjen:

Velg Format - Tallformat - Vitenskapelig.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem.

Fra sidefeltet:

Få tilgang til Tallformat-delen av Egenskapspanelet.

Fra verktøylinjer:

Ikon Nummerformat: Vitenskapelig

Tallformat: Vitenskapelig

Fra tastaturet:

+ Shift + 2

Flere knapper

Hvis støtte for CTL er på, blir to ekstra knapper synlige.

Venstre til høyre

venstre til høyre ikon

Tekst skrives inn fra venstre mot høyre.

Høyre til venstre

høyre til venstre ikon

Tekst skrives inn fra høyre mot venstre for språk som bruker oppsett for kompleks tekst (CTL).

Supporter oss!