Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikonstier

Stiler

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĽ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan ogsü oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet fü halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer sü blir denne formateringen fjernet.

Icon Bold

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Icon Italic

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understreking

Skriftfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Venstrejustert

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Icon Align Left

Venstrejustert

Midtstilt Horisontalt

Midtstiller innholdet i cellen Horisontalt.

Icon Centered

Høyrejustert

Høyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Icon Align Right

Høyrejustert

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Icon Justified

Blokkjustert

Tallformat: Valuta

Bruk standard valutaformat i de valgte cellene.

Valutanummerformat Ikon

Tallformat: Valuta

Tallformat: Prosent

Bruk prosentformatet i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Prosent

Tallformat fra cellestilten ÂŤStandardÂť

Bruk standard tallformat i de valgte cellene.

Ikon Standardformat

Tallformat: Standard

Tallformat: Legg til tall bak komma

Legg en desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon Legg til desimalplasser

Tallformat: Legg til tall bak komma

Tallformat: Fjern tall bak komma

Fjern en desimal fra tallene i de valgte cellene.

Ikon Slett desimalplasser

Tallformat: Fjern tall bak komma

Minsk innrykkt

Trykk pĂĽ knappen Minske innrykk for ĂĽ redusere venstreinnrykket pĂĽ gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Øk innrykk

Trykk pü knappen Større innrykk for ü øke venstreinnrykket pü det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Kantlinjer

Trykk pü knappen Kantlinjer for ü üpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for ü üpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Toppjustert

Plasser innholdet øverst i cellen.

Ikon

Toppjustert

Midtstilt loddrett

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Ikon

Midtstilt loddrett

Bunnjustert

Plasser innholdet nederst i cellen.

Ikon

Bunnjustert

Tallformat: Dato

Bruker datoformat pĂĽ de valgte cellene.

Tallformat: Eksponential

Bruker eksponentialformatet pĂĽ de valgte cellene.

Flere knapper

Hvis støtte for CTL er pü, blir to ekstra knapper synlige.

Venstre til høyre

venstre til høyre ikon

Tekst skrives inn fra venstre mot høyre.

Høyre til venstre

høyre til venstre ikon

Tekst skrives inn fra høyre mot venstre for sprük som bruker oppsett for kompleks tekst (CTL).

Supporter oss!