Verktøylinjer

Denne undermenyen viser verktøylinjene som er tilgjengelig i regneark.Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinja

Formateringslinja inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Verktøylinjen

Bruk verktøylinjen for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Formellinja

Bruk denne linja til å skrive inn formler.

Tegnelinja

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinja vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Linja Egenskaper for tegneobjekter

Verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekter inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner for objektene du velger i dokumentet.

Tekstformateringslinja

Tekstformatering Linjen som vises når markøren er i et tekstobjekt, for eksempel en tekstboks eller et tegneobjekt, inneholder kommandoer for formatering og justering.

Utskriftsvisningsmenylinje

Utskriftsvisningsmenylinjen vises når du velgerFil ->Utskriftsvisning.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Sett inn

Trykk på pilen ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

Klassifikasjonsverktøylinjen inneholder listebokser som hjelper deg sette sikkerhetsnivå for dokumenteti henhold tilBAFkategoriretningslinjene ogBAILSnivåer. LibreOffice legger til spesialfeltene i dokumentegenskapene(Fil - Egenskaper, Spesialfelt for å lagre klassifikasjonsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå tilmenyVis->Menylinjerog velgKlassifikasjon

Supporter oss!