Verktøylinjer

Denne undermenyen viser verktøylinjene som er tilgjengelige i regneark. Denne oversikten beskriver standard verktøylinjekonfigurasjon for LibreOffice.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Verktøylinjen

Bruk verktøylinjen for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Formellinjen

Bruk denne linjen til å skrive inn formler.

Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Søkelinjen

Finn-verktøylinjen kan brukes til hurtigsøke i innholdet i LibreOffice-dokumenter.

Bildelinje

Bildelinjen vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Linjen Egenskaper for tegneobjekter

Verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekter inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner for objektene du velger i dokumentet.

Tekstformateringslinjen

Tekstformatering Linjen som vises når markøren er i et tekstobjekt, for eksempel en tekstboks eller et tegneobjekt, inneholder kommandoer for formatering og justering.

Utskriftsvisningsmenylinje

Utskriftsvisningsmenylinjen vises når du velgerFil ->Utskriftsvisning.

Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Sett inn

Trykk på pilen ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Klassifiseringsverktøylinje

Klassifisering-linjen inneholder verktøy for å sikre dokumenthåndtering.

Verktøylinjen Klassifisering inneholder listebokser som hjelper deg med å velge sikkerheten til dokumentet, i henhold til BAF-kategoripolicyen og BAILS nivåer. LibreOffice vil legge til egendefinerte felt i dokumentegenskapene (Fil - Egenskaper, Egendefinerte egenskaper-fanen) for å lagre klassifiseringspolicyen som dokumentmetadata.

Supporter oss!