Verktøylinjer

Denne undermenyen viser verktøylinjene som er tilgjengelig i regneark.Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Verktøylinjen

Bruk verktøylinjen for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Formellinjen

Bruk denne linjen til å skrive inn formler.

Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinjen vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Linjen Egenskaper for tegneobjekter

Verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekter inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner for objektene du velger i dokumentet.

Tekstformateringslinjen

Tekstformatering Linjen som vises når markøren er i et tekstobjekt, for eksempel en tekstboks eller et tegneobjekt, inneholder kommandoer for formatering og justering.

Utskriftsvisningsmenylinje

Utskriftsvisningsmenylinjen vises når du velgerFil ->Utskriftsvisning.

Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Sett inn

Trykk på pilen ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Supporter oss!