Data

Bruk kommandoene i menyen Data til å redigere dataene i det gjeldende arket. Du kan angi områder, sortere og filtrere data, beregne resultater, utheve data, og lage en pivottabell.

Sorter

Sorter de valgte radene etter vilkårene du angir. LibreOffice kan automatisk kjenne igjen og velge databaseområder.

Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

AutoFilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

Flere filtre

Viser kommandoer for å filtrere dataene dine.

Definer område

Angi et databaseområde basert på de valgte cellene i arket.

Velg område

Velger et databaseområde som du definerte under Data - Definer område.

FleOppdater området

Oppdaterer et dataområde som ble satt inn fra en ekstern database. Dataene i arket oppdateres for å samsvare med dataene i den eksterne databasen.

Pivottabell

En pivottabell gir et sammendrag av store datamengder. Du kan deretter omorganisere pivottabellen for å se forskjellige sammendrag av dataene.

Kalkuler

Kommandoer for å beregne formelceller.

Gyldighet

Angi hva slags data som skal være gyldig for et valgt celleområde.

Delsummer

Beregn delsummene for kolonnene du har valgt. LibreOffice bruker SUM-funksjonen for å automatisk regne ut delsummene og totalene i et etikettområde. Du kan også bruke andre funksjoner for å utføre beregninga. LibreOffice kjenner automatisk igjen et angitt databaseområde når du plasserer markøren i det.

Formulær

Dataregistreringsskjema er et verktøy for å gjøre det enkelt å skrive inn tabelldata i regneark. Med Dataregistreringsskjemaet kan du legge inn, redigere og slette poster (eller rader) med data og unngå horisontal rulling når tabellen har mange kolonner eller når noen kolonner er veldig brede.

Strømmer

Lag direkte datastrømmer for regneark.

XML-kilde

Importer XML-data i et regneark.

Flere operasjoner

Bruker den samme formelen på forskjellige celler, men med forskjellige parameterverdier.

Tekst til kolonner

Åpner tekst til kolonner-dialogen, der du angir innstillinger for å utvide innholdet i valgte celler til flere celler.

Konsolider

Slå sammen data fra en eller flere uavhengige celleområder, og beregn et nytt område ved bruk av den funksjonen du oppgir.

Gruppe og disposisjon

Du kan lage en oversikt over dataene dine og gruppere rader og kolonner sammen slik at du kan skjule og utvide gruppene med et enkelt klikk.

Statistikk

Bruk datastatistikken i Calc til å utføre kompleks dataanalyse

Supporter oss!