Vindu

Inneholder funksjoner du kan bruke til å endre og vise dokumentvinduer.

Nytt vindu

Åpne et nytt vindu med samme innhold som dette dokumentet Slik kan du se ulike deler av det samme dokumentet på en gang.

Lukk

Stenger det gjeldende vinduet. Velg Vindu → Lukk vindu eller trykk + F4. I forhåndsvisingen for LibreOffice Writer og Calc kan du lukke det gjeldende vinduet ved å klikke på knappen Lukk forhåndsvisingen.

Dokumentliste

Lister opp åpne dokumenter. Merk navnet til et dokument i listen for å hoppe til det dokumentet.

Supporter oss!