Verktøy

Menyen Verktøy inneholder kommandoer for å sjekke stavemåte, for å spore arkhenvisninger, finne feil og definere scenarier.

Du kan også lage og tildele makroer, tilpasse verktøylinjene, menyene og tastaturet og angi standardinnstillingene for programmene i LibreOffice.

Spelling

Sjekk stavinga manuelt. Du kan samtidig legge inn ukjente ord så stavekontrollen husker ordene til en annen gang.

Språk

Åpner en undermeny der du kan velge språkbestemte kommandoer.

Autorettingsalternativer

Sets the options for automatically replacing text as you type.

Bildekart

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Tilpass verdi

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel.

Problemløser

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Sporing

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

Scenarier

Defines a scenario for the selected sheet area.

Beskytt dokumenter

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Makroer

Lar deg optage eller organisere og redigere makroer.

Utvidelser

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Innstillinger for XML-filtere

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Tilpass

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!