Verktøy

Menyen Verktøy inneholder kommandoer for å sjekke stavemåte, for å spore arkhenvisninger, finne feil og definere scenarier.

Du kan også lage og tildele makroer, tilpasse verktøylinjene, menyene og tastaturet og angi standardinnstillingene for programmene i LibreOffice.

Staving

Sjekk stavinga manuelt. Du kan samtidig legge inn ukjente ord så stavekontrollen husker ordene til en annen gang.

Automatisk stavekontroll

LibreOffice kan automatisk kontrollere stavemåten mens du skriver og understreke mulige feilstavede ord med en rød bølget linje.

Synonymordbok

Bruk synonymordboken til å slå opp synonymer eller relaterte termer.

Språk

Åpner en undermeny der du kan velge språkbestemte kommandoer.

Autorettingsalternativer

Angi alternativene for automatisk å erstatte tekst mens du skriver.

Redaksjon

Redaksjon av dokumenter blokkerer ord eller deler av et dokument for autorisert bruk eller visning.

Auto-redaksjon

Bruk automatisk redaksjon for å definere ord og mønstre som automatisk merkes for redaksjon.

Bildekart

Lar deg legge ved URL-er til bestemte områder, kalt hotspots, på en grafikk eller en gruppe med grafikk. Et bildekart er en gruppe med ett eller flere hotspots.

Tilpass verdi

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel.

Problemløser

Åpner dialogboksen Løser. En løser lar deg løse matematiske problemer med flere ukjente variabler og et sett med begrensninger på variablene ved hjelp av målsøkende metoder.

Sporing

Denne kommandoen aktiverer regnearkdetektiven. Med oppdageren kan du spore avhengighetene fra gjeldende formelcelle til cellene i regnearket.

Scenarier

Definerer et scenario for det valgte arkområdet.

Skjemaer undermeny

Inneholder kommandoer for å aktivere skjemadesignmodus, aktivere/deaktivere kontrollveivisere og sette inn skjemakontroller i dokumentet ditt.

Del regneark

Ved å dele et regneark kan flere brukere åpne den samme filen for redigering samtidig.

Beskytt dokumenter

Kommandoene Beskytt ark eller Beskytt regnearkstruktur forhindrer endringer i celler i arkene eller i ark i et dokument. Som et alternativ kan du definere et passord. Hvis et passord er definert, er fjerning av beskyttelsen kun mulig hvis brukeren oppgir riktig passord.

Makroer

Lar deg optage eller organisere og redigere makroer.

Utviklingsverktøy

Inspiserer objekter i LibreOffice-dokumenter og viser støttede UNO-tjenester, samt tilgjengelige metoder, egenskaper og implementerte grensesnitt.

Utvidelser

Extension Manager legger til, fjerner, deaktiverer, aktiverer og oppdaterer LibreOffice-utvidelser.

Tilpass

Tilpasser LibreOffice menyer, kontekstmenyer, hurtigtaster, verktøylinjer og makrotilordninger til hendelser.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!