Format

Format Menyen inneholder kommandoer for formatering av utvalgte celler, objekter, og celleinnehold i dokumentet ditt.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

Celler

Lar deg bestemme mange ulike formateringsvalg, og legge egenskaper til de valgte cellene.

Rader

Angi radhĂžyden og skjuler/viser de valgte radene.

Kolonner

Angi kolonnebredden og skjuler/viser de valgte kolonnene.

Ark

Angi arknavnet og skjul/vis de valgte arkene.

SlÄ sammen/splitting av celler

Du kan velge et celleomrÄde og deretter slÄ dem sammen til en enkelt celle. Motsatt kan du ta en tidligere sammenslÄtt celle og splitte den opp til individuelle celler.

Sidestil

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

UtskriftsomrÄde

Behandle utskriftsomrÄder. Bare celler i utskriftsomrÄdet vil bli skrevet ut.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Autoformatering

Bruk denne kommandoen for Ä bruke en autoformatering pÄ det valgte omrÄdet, eller for Ä angi dine egne autoformateringer.

VilkÄrsformatering

Bruk Betinget formatering for Ä definere omrÄdebaserte betingelser som bestemmer hvilken cellestil vil bli brukt pÄ hver celle i et gitt omrÄde basert pÄ innholdet.

Anker

Viser forankringsalternativer for det valgte objektet.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Justering (tekstobjekter)

Velg justeringsinnstillingene for det gjeldende utvalget.

Still opp

Endre stablerekkefĂžlgen til de(de) valgte objektene.

Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Bilder

Endre egenskaper til det valgte objektet.

Kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Skjema

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Supporter oss!