Format

Format Menyen inneholder kommandoer for formatering av utvalgte celler, objekter, og celleinnehold i dokumentet ditt.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Celler

Lar deg bestemme mange ulike formateringsvalg, og legge egenskaper til de valgte cellene.

Rader

Angi radhĂžyden og skjuler/viser de valgte radene.

Kolonner

Angi kolonnebredden og skjuler/viser de valgte kolonnene.

Ark

Angi arknavnet og skjul/vis de valgte arkene.

Merge and Center Cells

Combines the selected cells into a single cell or splits merged cells. Aligns cell content centered.

Side

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

UtskriftsomrÄde

Behandle utskriftsomrÄder. Bare celler i utskriftsomrÄdet vil bli skrevet ut.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Autoformatering

Bruk denne kommandoen for Ä bruke en autoformatering pÄ det valgte omrÄdet, eller for Ä angi dine egne autoformateringer.

VilkÄrsformatering

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Forankring

Velg forankringsinnstillingene for det valgte objektet.

Align Objects

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Justering (tekstobjekter)

Velg justeringsinnstillingene for det gjeldende utvalget.

Still opp

Changes the stacking order of the selected object(s).

Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Bilder

Endre egenskaper til det valgte objektet.

Kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Skjema

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Supporter oss!