Sett inn

Sett inn -menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer, for eksempel bilder, tekstbokser, objekt, media, cellenavn og mye mer i det gjeldende arket.

Sette inn bilder

Inserts an image into the current document .

Diagram

Setter inn et diagram.

Pivot Table - Select Source

Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

Tekstfelt

Tegner en tekstboks med horisontal tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved å rotere tekstboksen.

Merknad

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Dato

Setter inn gjeldende dato i cellen.

Tid

Setter inn gjeldende tid i cellen.

Felt

Åpner en undermeny for å velge dato, arknavn eller dokumenttittel i cellen.

Topptekst/bunntekst

Gir deg muligheten til å tilpasse og formatere topp- og bunntekster.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Supporter oss!