Sett inn

Sett inn -menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer, for eksempel bilder, tekstbokser, objekt, media, cellenavn og mye mer i det gjeldende arket.

Bilde

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Diagram

Setter inn et diagram.

Gnistlinjer

Gnistlinjer er små datadiagrammer som vises i en celle.

pivottabell – velg kilde

Åpner en dialogboks der du kan velge kilden for pivottabellen, og deretter opprette tabellen.

Media

Undermenyen presenterer ulike kilder som et bilde, lyd eller video kan settes inn fra.

OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Funksjon

Åpner Funksjonsveiviseren, som interaktivt hjelper deg med å lage formler.

Navngitte områder og uttrykk

Lar deg navngi de forskjellige delene av regnearkdokumentet. Ved å navngi de forskjellige delene kan du enkelt navigere gjennom regnearkdokumentene og finn spesifikk informasjon.

Tekstfelt

Tegner en tekstboks med horisontal tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved å rotere tekstboksen.

Kommentar

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

Flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Formateringsmerke

Åpner en undermeny for å sette inn spesielle formateringsmerker som ikke-brytende mellomrom, myk bindestrek og valgfri brudd.

Dato

Setter inn gjeldende dato i cellen.

Tid

Setter inn gjeldende tid i cellen.

Felt

Åpner en undermeny for å velge dato, arknavn eller dokumenttittel i cellen.

Topptekst/bunntekst

Gir deg muligheten til å tilpasse og formatere topp- og bunntekster.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Signaturlinje

Sett inn en grafisk boks som representerer en signaturlinje i dokumentet.

Supporter oss!