Vis

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å velge hvordan dokumentet skal vises på skjermen.

Normal

Viser normalvisningen av arket.

Sideskift

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Verktøylinjer

Åpne en undermeny for å vise eller skjule verktøylinjer. En verktøylinje inneholder knapper og valg som gjør det lett å bruke LibreOffice-kommandoer.

Formellinje

Vis eller skjul formellinjen, som blir brukt til å lage og redigere formler. Formellinjen er det viktigeste verktøyet når du arbeider med regneark.

Statuslinjen

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Kolonnebokstaver og radnummer

Viser kolonnebokstaver og radnummer.

Vis rutenettlinjer

Slår vising av rutelinjene av og på på det gjeldende arket.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Verdimerking

Viser celleinnhold i ulike farger avhengig av type.

Vis formel

Vis cllens formeluttrykket i steden for resultatet.

Kommentarer

Display the cellekommentarer for gjeldende regnearkdokument.

Del vindu

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Freeze Rows and Columns

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den valgte cellen. Området øverst til venstre blir låst, slik at det ligger i ro mens du bruker rullefeltene.

Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Galleriet

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Dokumentstruktur

Aktiverer og deaktiverer navigatoren. Navigatoren er et dokkingbart vindu.

Function List

Opens the Function List deck of the Sidebar, which displays all functions that can be inserted into your document.

Datakilder

Åpne en liste med databaser som er registrert i LibreOffice. Her kan du også håndtere innholdet i databasene.

Fullskjerm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Skalering

Reduser eller forstørr visningen av dokumenter i LibreOffice.

Supporter oss!