Vis

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å velge hvordan dokumentet skal vises på skjermen.

Normal

Viser normalvisningen av arket.

Sideskift

Verktøylinjer

Åpne en undermeny for å vise eller skjule verktøylinjer. En verktøylinje inneholder knapper og valg som gjør det lett å bruke LibreOffice-kommandoer.

Formellinje

Vis eller skjul formellinja, som blir brukt til å lage og redigere formler. Formellinja er det viktigeste verktøyet når du arbeider med regneark.

Statuslinja

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Kolonnebokstaver og radnummer

Viser kolonnebokstaver og radnummer.

Rutelinjer for ark

Slår vising av rutelinjene av og på på det gjeldende arket.

Verdimerking

Viser celleinnhold i ulike farger avhengig av type.

Vis formel

Vis cllens formeluttrykket i steden for resultatet.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Frys rader og kolonner

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den valgte cellen. Området øverst til venstre blir låst, slik at det ligger i ro mens du bruker rullefeltene.

Del vindu

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles in Calc

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Galleriet

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Dokumentstruktur

Slå av eller på visningen av dokumentstrukturen. Dokumentstrukturen er et vindu som kan festes.

Function List

Opens the Function List deck of the Sidebar, which displays all functions that can be inserted into your document.

Datakilder

Åpne en liste med databaser som er registrert i LibreOffice. Her kan du også håndtere innholdet i databasene.

Fullskjerm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Skalering

Reduser eller forstørr visningen av dokumenter i LibreOffice.

Supporter oss!