Rediger

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å endre innholdet i det gjeldende dokumentet.

Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Gjenopprett

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Merk alt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Søk

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Søk og erstatt

Finds or replaces text or formats in the current document.

Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

Sammenlign dokumenter

Sammenlign dokumentet med et annet du velger. Innholdet i det valgte dokumentet vil bli markert som slettet i dialogvinduet som åpnes. Du kan sette innholdet i den valgte filen inn i det gjeldende dokumentet ved å velge de slettede elementene du vil bruke. Dette gjøres ved først å trykke Forkast, og deretter Sett inn.

Slå sammen dokumenter

Importer endringer som er gjort i kopier av det samme dokumentet inn i det originale dokumentet. Endringer som er gjort i bunnteksten, toppteksten, rammer og felt ignoreres. Like endringer slås automatisk sammen.

Lenker

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Redigeringsmodus

Bruk Redigermodus-ikonet for å aktivere eller deaktivere redigeringsmodus.

Supporter oss!