Menyer

De følgende menyvalgene finnes i regneark.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Disse kommandoene gjelder for gjeldende dokument, opprett et dokument, åpne et eksisterende dokument eller lukk programmet.

Rediger

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å endre innholdet i det gjeldende dokumentet.

Vis

Denne menyen inneholder kommandoer for å kontrollere visningen av dokumentet på skjermen, endre brukergrensesnittet og få tilgang til sidepanelene.

Sett inn

Sett inn -menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer, for eksempel bilder, tekstbokser, objekt, media, cellenavn og mye mer i det gjeldende arket.

Format

Format Menyen inneholder kommandoer for formatering av utvalgte celler, objekter, og celleinnehold i dokumentet ditt.

Stiler

Ark

Denne menyen inneholder funksjoner for å modifisere og håndtere ark og arkelement.

Data

Bruk kommandoene i menyen Data til å redigere dataene i det gjeldende arket. Du kan angi områder, sortere og filtrere data, beregne resultater, utheve data, og lage en pivottabell.

Verktøy

Vindu

Inneholder funksjoner du kan bruke til å endre og vise dokumentvinduer.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!