19xx/20xx-år

Året i en dato blir ofte skrevet inn som to sifre. Internt håndterer LibreOffice årene som fire-sifrede. Derfor beregnes tidsrommet fra 1.1.99 til 1.1.01 korrekt til to år.

Dette betyr at hvis du skriver inn datoen 1.1.30 eller høyere, blir det tolket som 1.1.1930 eller høyere. Alle lavere to-sifrede år blir tolket som år i det 21. århundret. For eksempel blir 1.1.20 til 1.1.2020.

Supporter oss!