Sette inn eksterne data i tabeller (nettspørringer)

Ved hjelp av importfilteret Nettsideforespørsel (LibreOffice Calc) kan du sette inn tabeller fra HTML-dokumenter i et Calc-regneark.

Du kan bruke samme metode for å sette inn navngitte områder fra et Calc- eller Microsoft Excel-regneark.

Følgende metoder er tilgjengelige for innsetting:

Sette inn ved hjelp av et vindu

  1. Plasser markøren i cellen der det nye innholdet skal settes inn.

  2. Velg Ark - Eksterne lenker. Dette åpner dialogboksen Eksterne data.

  3. Skriv inn adressen til HTML-dokumentet eller navnet på regnearket. Trykk på Enter når du er ferdig. Trykk på -knappen for å åpne filvelgeren.

  4. Velg de navngitte områdene eller tabellene du vil sette inn fra den store listen i vinduet.

  5. Du kan også angi at områdene eller tabellene skal oppdateres hvert n-te sekund.

Importfilteret kan gi navn til celleområder i farta. Så mye formatering som mulig beholdes, men filteret laster ikke bilder.

Sette inn ved hjelp av dokumentstrukturen

  1. Åpne to dokumenter: LibreOffice Calc-dokumentet der de eksterne dataene skal settes inn (måldokumentet), og dokumentet dataene kommer fra (kildedokumentet).

  2. Åpne dokumentstrukturen i måldokumentet.

  3. Velg kildedokumentet i kombinasjonsboksen nederst i dokumentstrukturen. Dokumentstrukturen viser nå områdenavnene og databaseområdene eller tabellene som kildedokumentet inneholder.

  4. Velg dramodusen Sett inn som lenke Ikon i dokumentstrukturen .

  5. Trekk de ønskede eksterne dataene fra dokumentstrukturen inn i måldokumentet.

Hvis du har lastet et HTML-dokument med filteret Nettsideforespørsel som kildedokument, finner du tabellene i dokumentstrukturen med navn stigende fra «HTML_1» og oppover, i tillegg til to navngitte områder som har blitt laget:

Endre de eksterne dataene

Supporter oss!