Navngi celler

Tillatte navn

Navn i Calc kan inneholde bokstaver, numeriske tegn og understrekingstegn. Navn må begynne med en bokstav eller et understreket tegn.

Andre tillatte tegn:

Navn kan ikke hete det samme som cellereferanser. For eksempel er ikke navnet A1 gyldig fordi A1 er en cellereferanse til cellen øverst til venstre.

Navn må ikke starte med bokstavene C eller R etterfulgt av et tall; Enkelt tegn C og R er heller ikke tillatt som navn. Se ADDRESS-funksjonen for mer informasjon.

Navn på celleområder må ikke inneholde tomme felt. Blank er tillatt i navn for ark og dokumenter.

Navngi celler og formler

En bra måte å lage referanser til celler og celleområder i formler leselige er å gi områdene navn. For eksempel kan du kalle området A1:B2 for Start. Da kan du skrive formler som «=SUMMER(Start)». Selv etter at du har satt inn eller slettet rader eller kolonner, vil LibreOffice gjenkjenne de navngitte områdene riktig. Områdenavn kan ikke inneholde mellomrom.

For eksempel er det mye lettere å lese en formel for moms hvis du kan skrive «=Verdi * MVA» istedenfor «=A5 * B12». I dette tilfellet ville du gitt celle A5 navnet «Verdi» og celle B12 navnet «MVA».

Bruk vinduet Angi navn for å angi navn for formler eller deler av formler du bruker ofte. Gjør følgende for å navngi et område:

  1. Merk eincelle eller et celleområde, velg så Ark → Navngitte områder og uttrykk → Skriv inn. Vinduet Skriv inn navn åpnes da.

  2. Skriv inn et navn for det valgte området i feltet Navn. Velg Legg til. Det angitte navnet vises nå i listen. Velg OK for å lukke vinduet.

Du kan også navngi andre celleområder i vinduet ved å skrive inn navnet i feltet og så velge de tilhørende cellene.

Hvis du skriver inn navnet i en formel, får du se hele navnet som et tips etter at du har skrevet inn noen få bokstaver.

Supporter oss!