Selvlagde funksjoner

Du kan bruke selvlagde funksjoner i LibreOffice Calc på de følgende måtene:

Lage en funksjon med LibreOffice Basic

 1. VelgVerktøy - Makroer - Rediger makroer.

 2. Du vil nĂĄ se Basic IDE.

 3. Dobbeltklikk pĂĄ modulen der du vil lagre makroen i vinduet Objektkatalog.

 4. Skriv inn funksjonskoden. I dette eksemplet definerer vi en VOL (a; b; c) funksjon som beregner volumet til et fast rektangel med sidelengder a , b og c :


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiere en funksjon til et dokument

I andre del av «Lage en funksjon med LibreOffice Basic» trykket du på Rediger i vinduet Makro. Som standard er modulen Mine makroer → Standard → Modul1 valgt i Makro fra. Biblioteket Standard er lagret lokalt i brukermappen.

Hvis du vil kopiere den selvlagde funksjonen til et Calc-dokument, gjøre følgende:

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic.

 2. I feltet Makro fra velg Mine makroer → Standard → Modul1 og trykk på Rediger.

 3. I Basic-utviklingsmiljøet marker kildekoden til den selvlagde funksjonen og kopier den til utklippstavlen.

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

 5. VelgVerktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic.

 6. I feltet Makro fra velg (Calc-dokumentets navn) → Standard → Module1. Velg Rediger.

 7. Lim inn kildekoden i Basic-utviklingsmiljøet til dokumentet.

Bruke en selvlagd funksjon i LibreOffice Calc

NĂĄr du har definert funksjonen VOL (a; b; c) i Basic-IDE, kan du bruke den pĂĄ samme mĂĄte som de innebygde funksjonene til LibreOffice Calc.

 1. Ă…pne et Calc-dokument og legg inn tall for funksjonsparametrene a , b og c i cellene A1, B1 og C1.

 2. Plasser markøren i en annen celle og skriv inn følgende:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funksjonen blir kjørt og du får se resultatet i den valgte cellen.

Supporter oss!