Skrive tekst med flere linjer

Trykk +Enter-tastene setter inn et manuelt linjeskift. Denne snarveien fungerer direkte i cellen eller på inndatelinjen. Inndatalinjen kan utvides til flerlinje ved hjelp av pil ned-knappen til høyre.

Hvis du vil at teksten automatisk skal brytes ved den høyre kanten i cellen, gjør følgende:

  1. Velg alle cellene der du vil at teksten skal brytes ved den høyre kanten.

  2. I Format - Celler - Justering merker du Bryt tekst automatisk og klikker OK.

note

For automatisk brytning i XLS-filer, bør de aktuelle radene settes til Optimal høyde.


Supporter oss!