Skrive tekst med flere linjer

  1. Du setter inn et manuelt linjeskift ved å trykke på tastekombinasjonen + Enter. Denne snarveien kan brukes direkte i en celle eller i innskrivingslinjen. Innskrivingslinjen kan utvides til flere linjer ved å trykke Pil-ned-knappen nede til høyre.

Hvis du vil at teksten automatisk skal brytes ved den høyre kanten i cellen, gjør følgende:

  1. Velg alle cellene der du vil at teksten skal brytes ved den høyre kanten.

  2. I Format → Celler → Justering slå på Bryt tekst automatisk og velg OK.

Supporter oss!