Rotere tekst

  1. Velg cellene du vil rotere teksten i.

  2. Velg Format → Celler. Dialogvinduet Celleegenskaper åpnes.

  3. Velg fanen Justering.

  4. I området Tekstretning kan du bruke datamusa for å velge i forhåndsvisningssirkelen hvilken retning teksten skal roteres. Trykk deretter på OK.

Supporter oss!