Formatere tall som tekst

Du kan formatere tall som tekst i LibreOffice Calc. Åpne sprettoppmenyen til en celle eller et celleområde og velg Formater celler → Tall, velg så «Tekst» i listen Kategori. Tall som nå blir skrevet inn i det formaterte området blir tolket som tekst. Visningen av disse «tallene» blir venstrejustert slik som annen tekst.

Hvis du allerede har skrevet inn vanlige tall i en celle og ender celleformatet til «Tekst» etterpå, forblir tallene vanlige tall. De blir ikke gjort om til tekst. Bare tall skrevet inn eller endret etter formatendringen blir til tekst.

Hvis du vil skrive et tall rett inn som tekst, skriv inn en apostrof (') først. For eksempel kan du skrive inn år som kolonneoverskrifter slik: «'1999», «'2000» og «'2001». Apostrofen vises ikke i cellen, men angir at det som skrives inn skal tolkes som tekst. Dette er praktisk om du for eksempel skal skrive inn telefon- eller postnummer som begynner med et null (0), for nuller i begynnelsen av et tall blir fjernet i vanlige tallformater.

Supporter oss!