Rotere tabeller (omstille)

I LibreOffice Calc kan du «rotere» et regneark slik at radene blir kolonner og kolonnene blir rader.

  1. Velg celleområde du vil omstille.

  2. Velg Rediger → Klipp ut.

  3. Trykk på cellen som skal være cellen øverst til venstre i resultatet.

  4. Velg Rediger → Lim inn utvalg.

  5. I vinduet slår du på Lim inn alt og Bytt rader og kolonner.

    Hvis du trykker på OK nå, bytter radene og kolonnene plass.

Supporter oss!