Dele og slå sammen celler

Du kan velge to celler som ligger inntil hverandre, og så slå dem sammen til en celle. Du kan også velge en stor celle som ble laget ved å slå sammen celler, og dele den opp i enkeltceller igjen.

Merknadsikon

Når du kopierer celler inn i et målområde som inneholder sammenslåtte celler, målområdet blir først delt, deretter blir de kopierte cellene limt inn. Hvis de kopierte cellene er sammenslåtte celler, beholder de sin sammenslåingstilstand.


Slå sammen celler

  1. Marker nabocellene.

  2. Velg Format → Slå sammen celler → Slå sammen celler. Dersom du velger Format → Slå sammen celler → Slå sammen og sentrer celler vil celleinnholdet i dei sammenslåtte cellene sentreres.

Splitt celler

  1. Plasser markøren i cellen som skal deles.

  2. Velg Format → Slå sammen celler → Split celler.

Referere til andre ark

Supporter oss!