Slå sammen/splitting av celler

Du kan velge et celleområde og deretter slå dem sammen til en enkelt celle. Motsatt kan du ta en tidligere sammenslått celle og splitte den opp til individuelle celler.

note

Når du kopierer celler inn i et målområde som inneholder sammenslåtte celler, målområdet blir først delt, deretter blir de kopierte cellene limt inn. Hvis de kopierte cellene er sammenslåtte celler, beholder de sin sammenslåingstilstand.


Slå sammen celler

warning

Om man slår sammen celler, kan det føre til utregningsfeil i formler i tabellen.


For å bruke denne funksjonen …

Klikk og dra for å velge cellene som skal slås sammen, og gjør deretter ett av følgende:

I formateringsverktøylinjen klikker du på:

Ikon Slå sammen celler

Slå sammen celler

Eller høyreklikk på valget for å åpne hurtigmenyen og velg Slå sammen celler .
Hvis Splitt opp Celler er finnes i stedet, inneholder cellevalget sammenslåtte celler,og kan ikke slås sammen videre.

Eller merk av i boksen Slå sammen celler i sidefeltet Egenskaper .

Eller velg Format - Slå sammen /opphev sammenslåing av celler - Slå sammen celler

Eller velg Format - Slå sammen/ opphev sammenslåing av celler - Slå sammen og sentrer celler

Cellene blir slått sammen og innholdet sentrert i den sammenslåtte cellen.


Celler kan ikke slås sammen igjen uten først å ha opphevet sammenslåingen.

note

Å slå sammen et cellevalg som delvis inkluderer sammenslåtte celler er vanligvis mulig med Splitter sammenslåtte celler etterfulgt av Slå sammen celler, uten å endre det første utvalget. Resultatet vil i stor grad avhenge av tidligere valg når du slår sammen celler laget med Slå sammen celler Dialogen-alternativene beskrevet nedenfor.


Flervalg støttes ikke, det vil si at utvalget må være rektangulært.

Den sammenslåtte cellen mottar navnet og innholdet til den første cellen i utvalget.

Hvis mer enn én celle som skal slås sammen har innhold, åpnes dialogen Slå sammen celler.

Alternativer for dialogboksen Slå sammen celler

Tre alternativer er tilgjengelige:

Splitt opp Celler

For å bruke denne funksjonen …

Velg cellen som skal splittes opp, eller et utvalg som inkluderer cellene som skal splittes opp, gjør deretter ett av følgende:

På formateringsverktøylinjen klikker du på:

Ikon Splitt sammenslåtte celler

Eller høyreklikk på valget for å åpne kontekstmenyen og velg Splitt opp Celler .
Hvis Splitt opp Celler er vises i stedet, inneholder utvalget, ingen sammenslåtte celler.

Eller, i Egenskaper sidefeltet fjerner du avmerkingen i Slå sammen celler .

Eller velg Format - Slå sammen /opphev sammenslåing av celler - Opphev sammenslåing av celler.

Eller veksle mellom Format - Slå sammen /opphev sammenslåing av celler - Slå sammen og sentrer celler


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Supporter oss!