Bruk Avanserte Filtre

  1. Kopier kolonneoverskriftene til områdene som skal filtreres, til et tomt område i arket, skriv så inn filterets kriterier i raden under overskriftene. Data ordnet vannrett i en rad, blir alltid logisk koblet med OG, mens data ordnet loddrett i en kolonne, blir alltid logisk koblet med ELLER.

  2. Når du har opprettet en filtermatrise, velger du arkområdene som skal filtreres. Åpne dialogboksen Avanserte Filtre ved å velge Data - Flere Filtre - Avanserte Filtre , og definer filterbetingelsene.

  3. Klikk deretter på OK, så ser du at bare radene fra originalarket som oppfyller søkekriteriene er synlige. Alle andre rader er midlertidig skjult og kan få dem til å vises igjen med kommandoen Format - Rader - Vis .

Eksempel

Åpne et regneark med mange oppføringer. Vi bruker et fiktivt dokument over Omsetning, men du kan bruke et hvilket som helst dokument. Dokumentet er utformet som følger:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Mars

170000

og så videre…


Kopier overskriftene i rad 1 til for eksempel rad 20.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

21

Januar

22

<160000


Spesifiser at bare rader som enten har celler med verdien Januar i Måned ELLER en verdi på under 160000 i Standard -cellene, vises.

Velg>Data - Flere filtre - Avansert filtre, og velg deretter området A20: E22. Etter at du har klikket OK, vises bare de filtrerte radene. De andre radene blir skjult fra visningen.

Supporter oss!