Bruke sorteringslister

Sorteringslister lar deg skrive inn noe informasjon i en celle, og så dra i den for å fylle inn en etterfølgende liste med elementer.

Skriv for eksempel inn teksten «jan.» eller «januar» i en tom celle. Velg cellen og trykk på håndtaket nederst til høyre i på cellens kantlinje. Dra den den valgte cellen noen celler til høyre eller nedover. Når du slipper museknappen, fylles de uthevede cellene med navnene på månedene.

Hold nede -tasten hvis du ikke vil fylle cellene med ulike verdier.

De forhåndsdefinerte seriene finner du under → LibreOffice Calc → Sorteringslister. Du kan også skspe dine egne lister med tekststrenger tilpasset dine behov, for eksempel en liste over firmaets filialer. Når du senere skal bruke informasjonen fra disse listene, for eksempel som overskrifter, er det nok å skrive inn det første navnet i listen og utvide posten ved å dra den med datamusa.

Supporter oss!