Endre radhøyde eller kolonnebredde

Du kan endre høyden på rader med musa eller via et dialogvindu.

Merknadsikon

Det som blir beskrevet her for rader og radhøyde, gjelder også for kolonner og kolonnebredde.


Bruke musa til å endre radhøyde eller kolonnebredde

Bruke et dialogvindu til å endre radhøyde eller kolonnebredde

  1. Trykk på raden slik at den kommer i fokus.

  2. Åpne sprettoppmenyen til overskriften på venstre side.

    Du vil se kommandoene Radhøyde og Optimal radhøyde . Å velge hvilken som helst av de, åpner en dialog.

Supporter oss!