Bruke avrundede tall

I LibreOffice Calc vises alle desimaltall avrundet til to desimaler.

Endre i valgte celler

  1. Merk cellene du vil endre.

  2. Velg Format → Celler og velg fanen Tall.

  3. I feltet Kategori velger du Tall. I Innstillinger endrer du Antall desimaler og velger OK.

For å endre dette over alt

  1. Velg → LibreOffice Calc.

  2. Velg Beregn. Endre Antall desimaler og velg OK.

Beregne med avrundede tall istedenfor nøyaktige verdier

  1. Velg → LibreOffice Calc → Vis.

  2. Gå til siden Beregn. Rett tallet på Presisjon som vist og lukk vinduet ved å trykke på OK.

Supporter oss!