Gi nytt navn til ark

Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents.

tip

Navnet på et ark er uavhengig av navnet på regnearket. Du skriver inn regnearknavnet når du lagrer det for første gang som en fil.


To rename a sheet in your document:

  1. Double-click the sheet tab or open its context menu and choose Rename Sheet. A dialog box appears where you can enter a new name.

  2. Skriv inn et nytt navn for arket og velg OK.

  3. Alternativt kan du holde nede og trykke på et arks navn og skrive navnet rett inn.

note

Dokumentet kan inneholde opp til 10 000 ulike ark, som alle må ha unike navn.


Sheet Naming Restrictions

Arknavn kan inneholde nesten alle typer tegn. Noen navngivningsbegrensninger gjelder, følgende tegn er ikke tillatt i arknavn:

The single quote is Unicode U+0027, also known as apostrophe. Other single-quote characters, similar to apostrophe, are allowed, such as ʼ and .

Using a Default Prefix for Sheet Names

You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose - LibreOffice Calc - Defaults and enter the prefix name in Prefix name for new worksheet.

Referencing Sheet Names with Special Characters

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).

For example, you want to reference the cell A1 on a sheet named This year's sheet.

The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: 'This year''s sheet'.A1

Supporter oss!