Gi nytt navn til ark

Ă… angi arknavn er en viktig funksjon for ĂĄ produsere lesbare og forstĂĄelige regnearkdokumenter.

tip

Navnet på et ark er uavhengig av navnet på regnearket. Du skriver inn regnearknavnet når du lagrer det for første gang som en fil.


Slik omdøper du et ark i dokumentet:

  1. Dobbeltklikk arkfanen eller ĂĄpne kontekstmenyen og velg Gi nytt navn til ark. En dialogboks vises der du kan skrive inn et nytt navn.

  2. Skriv inn et nytt navn for arket og velg OK.

  3. Alternativt kan du holde nede og trykke pĂĄ et arks navn og skrive navnet rett inn.

note

Dokumentet kan inneholde opp til 10 000 ulike ark, som alle mĂĄ ha unike navn.


Begrensninger for arknavn

Arknavn kan inneholde nesten alle typer tegn. Noen navngivningsbegrensninger gjelder, følgende tegn er ikke tillatt i arknavn:

Enkelt anførselstegn er Unicode U + 0027, også kjent som apostrof. Andre tegn med enkelt anførselstegn, som apostrof er tillatt, for eksempel ‛ og ‚ .

Bruke et standard prefiks for arknavn

Du kan angi et prefiks for navnene pĂĄ nye ark du oppretter. Velg - LibreOffice Calc - Standarderog skriv inn prefiksnavnet i Prefiksnavn for nytt regneark.

Henviser til arkenavn med spesialtegn

I cellehenvisninger må et arknavn være omsluttet av enkelt anførselstegn ' når navnet inneholder andre tegn enn alfanumerisk eller understrek. Et enkelt anførselstegn i et navn må unngås ved å doble det (to enkelt anførselstegn).

For eksempel vil du referere til -cellen A1 pĂĄ et ark med navnet Ă…rets ark .

Henvisningen må være vedlagt enkle anførselstegn, og det ene anførselstegnet i navnet må dobles: 'Årets ark'. A1

Supporter oss!