Fjern Duplikater

Vurder en enkelt kolonne med verdier der noen kan være dubletter. Slik fjerner du like verdier og får bare de unike oppføringene i kolonnen:

  1. Velg verdiområdet som dupliserte verdier skal fjernes fra. Verdiene må ordnes i en enkelt kolonne.

  2. Gå til Data - Flere filtre - Standardfilter. Dette åpner dialogboksen Standardfilter.

  3. I Feltnavn må du kontrollere at den valgte kolonnen er kolonnen som verdiene er lagret i. Hvis en enkelt kolonne er valgt, vil dette feltet bli angitt automatisk.

  4. I Villkår velger du alternativet = (likhetstegn), som er standardalternativet.

  5. Velg Verdi i alternativet Ikke tomt .

  6. Klikk på Alternativer og velg Ingen duplisering . Hvis den første verdien er kolonneoverskriften, sjekk at Området inneholder kolonneetiketter .

  7. Merk av for Kopier resultater , og bruk inndatafeltet under for å angi en celleadresse der de unike oppføringene skal legges inn.

  8. Klikk OK . De unike verdiene i området angis med cellen angitt i forrige trinn.

note

Alternativet Ingen duplisering er skiller mellom store og små bokstaver. Derfor anses verdiene "A" og "a" som unike verdier.


Supporter oss!