Angi utskriftsområder for et ark

Du kan angi hvilke celleområder i et regneark som skal skrives ut.

Cellene i arket som ikke er angitt i utskriftsområdet, blir ikke skrevet ut eller eksportert. Ark uten et angitt utskriftsområde blir ikke skrevet ut eller eksportert til PDF-filer med mindre dokumentet er i Excel-formatet.

Merknadsikon

Når du skriver ut Excel-filer blir alle arkene som ikke har angitte utskriftsområder, skrevet ut. Det samme skjer når du eksporterer Excel-filen til en PDF-fil.


Angi et utskriftsområde

 1. Velg cellene du vil skrive ut.

 2. Velg Format → Utskriftsområder → Angi område.

Legge til celler til et utskriftsområde

 1. Velg cellene du vil legge til utskriftsområdet som allerede finnes.

 2. Velg Format → Utskriftsområder → Legg til.

Fjerne et utskriftsområde

Bruke forhåndsvisningen av sideskift til å endre utskriftsområder

I Forhåndsvisning av sideskift markeres utskrifts- og sideskiftområder med blåe kantlinjer og inneholder et midtstilt sidetall i grått. Områder som ikke skrives ut, har en grå bakgrunn.

Du kan angi et nytt sideskiftområde ved å dra kantlinjen til en ny plass. Når du angir et nytt sideskiftområde, byttes et automatisk sideskift ut med et manuelt sideskift.

Vise og endre utskriftsområder

 1. Velg Vis → Forhåndsvisning av sideskift.

  Tipsikon

  Du kan endre forstørrelsen i forhåndsvisningen av sideskift ved å dobbeltklikke på prosentverdien på Statuslinjen og velge en ny forstørrelse.


 2. Endre utskriftsområdet.

  Du kan endre størrelsen på et utskriftsområde ved å dra kantlinjen til området til en ny plass.

  Merknadsikon

  Du kan fjerne et manuelt sideskift som finnes i utskriftsområdet, ved å dra kantlinjen til sideskiftet utenfor utskriftsområdet.


  Du kan fjerne et utskriftsområde ved å dra kantlinjen til området til den motsatte kantlinjen til området.

 3. Velg Vis → Normal for å lukke forhåndsvisningen av sideskift.

Supporter oss!