Skrive ut rader eller kolonner på hver side

Hvis du har et regneark som er så stort at det blir skrevet ut på flere sider, kan du velge rader eller kolonner som skal gjentas på hver utskrevne side.

For eksempel hvis du vil skrive ut de øverste to radene i arket og den første kolonnen (A) på hver side, gjør følgende:

 1. Velg Format → Utskriftsområder → Rediger. Dialogvinduet Rediger utskriftsområder åpnes.

 2. Trykk på knappen helt til høyre i området Rader som skal gjentas.

  Vinduet forminskes slik at du kan se mer av arket.

 3. Velg de to første radene og i dette eksemplet trykk på celle A1 og dra til A2.

  I det forminskede vinduet får du se $1:$2. Radene 1 og 2 er nå rader som gjentas.

 4. Trykk på knappen helt til høyrefor Repeter Rader så gjenopprettes vinduet igjen.

 5. Hvis du vil at kolonne A også skal gjentas, trykk på knappen helt til høyre i området Kolonner som skal gjentas.

 6. Trykk på kolonne A (ikke kolonneoverskriften).

 7. Trykk igjen på knappen helt til høyre for de kolonnene som skal repeteres.

note

Rader som skal gjentas er rader fra arket. Du kan definere topptekster og bunntekster som skal skrives ut på hver utskriftsside uavhengig av dette i Format - Sidestil.


Supporter oss!