Skrive ut regneark liggende

Det finnes flere interaktive valg i Vis → ForhĂ„ndsvisning av sideskift for Ă„ skrive ut regneark. Dra i skillelinjene for Ă„ angi celleomrĂ„dene som skal skrives ut pĂ„ hver side.

Du kan lage en liggende utskrift pÄ fÞlgende mÄte:

 1. Åpne arket du skal skrive ut.

 2. Velg Format - Sidestil.

  Kommandoen er ikke tilgjengelig om arket ble Äpnet som skrivebeskyttet. I sÄ fall mÄ du trykke pÄ Rediger fil pÄ Standard-linjen.

 3. Velg fanen Side. Velg Liggende under papirformat og velg OK.

 4. Velg Fil → Skriv ut. Vinduet Skriv ut Ă„pnes.

  Avhengig av skriverdriveren og operativsystemet mÄ du mÄ kanskje trykke pÄ Egenskaper og endre skriverinnstillingene til landskap.

 5. Velg innholdet som skal skrives ut fra fana Generelt i dialogvinduet Skriv ut:

  Alle ark - Alle arkene skrives ut.

  Utvalgte ark - Bare de valgte arkene skrives ut. Alle arkene hvis navn (nederst pÄ arkfanene) er valgt, vil bli skrevet ut. Ved Ä trykke mens du klikker pÄ et arknavn kan du endre dette valget.

  Valgte celler - Alle de markerte cellene skrives ut.

 6. Fra alle papirsidene som resulterer fra det ovennevnte valget, kan du velge utvalget av papirsider som skal skrives ut:

  All sidene - Alle sidene skrives ut.

  Sider - Skriv inn sidene som skal skrives ut. Sidene vil ogsÄ bli nummerert fra fÞrste ark og fremover. Hvis du i forhÄndsvisningen ser at et Ark1 arket 1 skrives ut pÄ 4 sider, og du vil skrive ut de to fÞrste sidene av Ark2, skriv inn 5-6 her.

Hvis du har angitt ett eller flere utskriftsomrĂ„der i Format → UtskriftsomrĂ„der, blir bare innholdet i disse utskriftsomrĂ„dene skrevet ut.

Supporter oss!