Angi antall sider som skal skrives ut

Hvis et ark et for stort til Ä skrives ut pÄ en enkelt side, fordeler LibreOffice Calc arket over flere sider. Siden automatisk sideskift ikke alltid skjer pÄ den beste plassen, kan du angi sidefordelinga selv.

  1. Åpne arket du skal skrive ut.

  2. Velg Vis → ForhĂ„ndsvisning av sideskift.

  3. Du fÄr se den automatiske fordelinga av arket over utskriftssidene. De automatiske utskriftsomrÄdene vises med mÞrkeblÄe linjer, og de selvvalgte vises med lyseblÄe linjer. Sideskiftene (linjeskift og kolonneskift) merkes med svarte linjer.

  4. Du kan flytte de blÄe linjene med musa. Det er flere valg i sprettoppmenyen, blant annet kan du legge til flere utskriftsomrÄder, fjerne skalering og sette inn flere linje- og kolonneskift.

Supporter oss!