Angi antall sider som skal skrives ut

Hvis et ark et for stort til å skrives ut på en enkelt side, fordeler LibreOffice Calc arket over flere sider. Siden automatisk sideskift ikke alltid skjer på den beste plassen, kan du angi sidefordelinga selv.

  1. Åpne arket du skal skrive ut.

  2. Velg Vis → Forhåndsvisning av sideskift.

  3. Du får se den automatiske fordelinga av arket over utskriftssidene. De automatiske utskriftsområdene vises med mørkeblåe linjer, og de selvvalgte vises med lyseblåe linjer. Sideskiftene (linjeskift og kolonneskift) merkes med svarte linjer.

  4. Du kan flytte de blåe linjene med musa. Det er flere valg i sprettoppmenyen, blant annet kan du legge til flere utskriftsområder, fjerne skalering og sette inn flere linje- og kolonneskift.

Supporter oss!