Skrive ut regneark

Når du skriver ut regneark kan du velge hva som skal skrives ut:

Du kan velge hva som skal skrives ut på følgende måte:

  1. Velg arket du vil skrive ut.

  2. Velg Format - Sidestil.

    Kommandoen er ikke tilgjengelig om arket ble åpnet som skrivebeskyttet. I så fall må du trykke på Rediger filStandard-linjen.

  3. Velg fanen Ark. Velg hva som skal skrives ut i området Utskrift og velg OK.

  4. Skriv ut dokumentet.

Supporter oss!