Oppdaterer pivotdiagram

Hvis dataene på kildearket er endret, må du oppdatere pivottabellen og pivotdiagrammet oppdateres tilsvarende. For å oppdatere pivottabellen (og dermed pivotdiagrammet):

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!