Filtrere pivotdiagram

Filtre brukes til å fjern uønskede data fra pivotdiagrammet. Du kan bruke filter i pivotdiagrammet eller i den tilsvarande pivottabellen ettersom diagrammet som skapes fra tabellen er nøyaktig det samme.

Feltknappene i pivotdiagrammet

Pivot diagramknappene er unike for pivotdiagrammer, normale diagrammer har ikke de. Knappene viser utformingen av pivottabellen, som er pivottabellfeltene. Hvis de vises, vises et sidefelt øverst. Radfelt vises nederst på diagrammet ved siden av hverandre, og forklaringen viser knappene fra kolonnefeltene.

Pivotdiagram-knapper

Knappene har en popup-handling festet til dem. Hvis det en filtrering er brukt, blir pilen blå (tilsvarende pivottabellen), slik at det er lettere å se når et felt har noe filter påført.

Eksisterende sidefelt viser hva som er filtrert: Når ingenting blir filtrert, vises "- alle -", når noen data blir filtrert, vises "- flere -" og når bare en verdi ikke blir filtrert, vises verdien.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!