Redigere pivotdiagram

Rediger pivotdiagram pÄ samme mÄten som vanlige diagram.

Slik kan du redigere et pivotdiagram

 1. Trykk pÄ et diagram for Ä redigere egenskapene til diagramobjektet:

  stÞrrelse og plassering pÄ den gjeldende siden.

  Justering, tekstbryting, ytre kantlinjer og mer.

 2. Dobbeltklikk et diagram for Ă„ redigere det:

  Diagramdataverdier (for diagrammer med egne data).

  Diagramtype, akser, titler, vegger, rutenett og mer.

 3. Dobbeltklikk et diagramelement nÄr du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk pÄ en akse for Ä redigere skala, type, farge og mer.

  Dobbeltklikk et datapunkt for Ă„ redigere de grafiske verdiene i dataserien

  NÄr en dataserie er markert, kan du klikke og deretter dobbeltklikke pÄ et datapunkt for Ä redigere egenskapene for dette datapunktet (for eksempel en enkelt stolpe i et stolpediagram).

  Dobbeltklikk pÄ en forklaring for Ä redigere den. Klikk og deretter dobbeltklikk pÄ et symbol i den valgte forklaringen for Ä redigere dataserien som hÞrer til.

  Dobbeltklikk pÄ alle andre diagramelement, eller klikk pÄ elementet for Ä Äpne formatmenyen, for Ä redigere egenskapene.

 4. Trykk utenfor diagrammet for Ă„ avslutte redigeringen.

Tipsikon

Du kan skrive ut et diagram i god kvalitet ved Ă„ eksportere det til en PDF-fil og deretter skrive ut denne filen.


I redigeringsmodus for diagrammet blir VerktÞylinjen Formatering» for diagrammet vist nÊr den Þverste kanten av dokumentet. VerktÞylinjen for tegneverktÞyene blir vist nederst i dokumentet. Denne verktÞylinjen viser symbolene for Tegning fra Draw og Impress.

Du kan hĂžyreklikke et element i et diagram for Ă„ Ă„pne sprettoppmenyen. Denne inneholder kommandoer for Ă„ formatere det valgte elementet.

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Legge til tekstur pÄ diagramsÞyler

3D-visning

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!