Redigere pivotdiagram

Rediger pivotdiagram på samme måten som vanlige diagram.

Slik kan du redigere et pivotdiagram

 1. Trykk på et diagram for å redigere egenskapene til diagramobjektet:

  størrelse og plassering på den gjeldende siden.

  Justering, tekstbryting, ytre kantlinjer og mer.

 2. Dobbeltklikk et diagram for å redigere det:

  Diagramdataverdier (for diagrammer med egne data).

  Diagramtype, akser, titler, vegger, rutenett og mer.

 3. Dobbeltklikk et diagramelement når du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk på en akse for å redigere skala, type, farge og mer.

  Dobbeltklikk et datapunkt for å redigere de grafiske verdiene i dataserien

  Når en dataserie er markert, kan du klikke og deretter dobbeltklikke på et datapunkt for å redigere egenskapene for dette datapunktet (for eksempel en enkelt stolpe i et stolpediagram).

  Dobbeltklikk på en forklaring for å redigere den. Klikk og deretter dobbeltklikk på et symbol i den valgte forklaringen for å redigere dataserien som hører til.

  Dobbeltklikk på alle andre diagramelement, eller klikk på elementet for å åpne formatmenyen, for å redigere egenskapene.

 4. Trykk utenfor diagrammet for å avslutte redigeringen.

Tipsikon

Du kan skrive ut et diagram i god kvalitet ved å eksportere det til en PDF-fil og deretter skrive ut denne filen.


I redigeringsmodus for diagrammet blir Verktøylinjen Formatering» for diagrammet vist nær den øverste kanten av dokumentet. Verktøylinjen for tegneverktøyene blir vist nederst i dokumentet. Denne verktøylinjen viser symbolene for Tegning fra Draw og Impress.

Du kan høyreklikke et element i et diagram for å åpne sprettoppmenyen. Denne inneholder kommandoer for å formatere det valgte elementet.

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Legge til tekstur på diagramsøyler

3D-visning

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!