Slette et pivotdiagram

For å slette et pivotdiagram, velg diagrammet og trykk Del .

Merknadsikon

Når du sletter et pivotdiagram, påvirkes ikke den koblede pivottabellen.


Advarselsikon

Dersom du sletter en pivottabell som er lenket til et pivotdiagram, slettes også diagrammet. Det vises et vindu der du bekrefter slettingen.


Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!