Skape pivotdiagram

Gjør dette for å skape et pivotdiagram:

  1. Klikk inne i pivottabellen som du vil vise i diagrammet.

  2. Velg Sett inn – Diagram eller trykk påSet inn diagramsymbol Sett inn diagram på hovudverktøylinjen.

LibreOffice Calc finner pivottabellen automatisk og åpner veiviseren for å skape pivotdiagramet.

  1. Velg diagramtype i veiviseren for diagram.

Merknadsikon

Dataområdet og dataseriene i diagramguiden er ikke aktivert. De styres av pivottabellen.


  1. Velg Diagramelement på pivotdiagramet i veiviseren

  2. Trykk OK for å lukke veiviseren og å skape pivotdiagrammet.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!