Pivotdiagram

Ei pivotdiagram er et diagram med dataområde og dataserier fra en pivottabell.

Til forskjell fra tabeller med statisk størrelse, hvor antall rader og kolonner er konstante, kan pivottabeller ha varierende dimensjoner, avhengig av pivottabellinnstillingene og innholdet i datakilden.

Pivotdiagrammer sporer endringene i dataene fra en pivottabell, og justerer dataserier og dataområder tilsvarende.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!