Konvertere tekst til tall

Standardinnstillinger i Calc konverterer tekst i celler til de respektive numeriske verdiene hvis en entydig konvertering er mulig. Hvis ingen konvertering er mulig, returnerer Calc en #VALUE! feil.

Bare heltall inkludert eksponent blir konvertert , og ISO 8601 datoer og klokkeslett i deres utvidede formater med separatorer. Noe annet, som brøknummer med desimalskillere eller andre datoer enn ISO 8601, konverteres ikke, ettersom tekststrengen vil være avhengig av språk. Ledende og etterfølgende emner blir ignorert.

De følgende ISO 8601 formatene blir konvertert:

Århundre koden CC kan ikke utelates. I stedet for T dato og tidsseparator, kan en ett tegns karakter brukes

Dersom en dato er brukt, må den være en gyldig Gregoriansk kalenderdato. I dette tilfellet må klokkeslettet være i intervallet 00:00 til 23:59:59.99999…

Hvis bare en tidstreng er angitt, kan den ha en timeverdi på mer enn 24, mens minutter og sekunder kan ha en maksimumsverdi på 59.

note

Konverteringen gjøres kun for enkelt skalebare verdier, ikke for et område.


Konverteringen gjøres for enkelt skalerbare verdier, som i = A1 + A2, eller = "1E2" +1. Argumentene for celleområdet påvirkes ikke, så SUM (A1: A2) skiller seg fra A1 + A2 hvis minst en av de to cellene inneholder en konvertibel streng.

Strenger i formler konverteres også, for eksempel i = "1999-11-22" +42, som returnerer datoen 42 dager etter 22. november 1999. Beregninger som involverer lokaliserte datoer som strenger inne i formelen, gir en feil. For eksempel kan den lokaliserte datastrengen "11/22/1999" eller "22.11.1999" ikke brukes til automatisk konvertering.

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Eksempler

I A1 skriver du inn teksten '1e2 (som blir konvertert til tallet 100 internt).

I A2 skriver du inn = A1 + 1 (som resulterer korrekt i 101).

Formelen=SUM(A1:A2) returnerer 101 i stedet for 201 fordi konverteringen ikke forekommer i et område, bare for enkelt skalare verdier. Her blir '1e2 behandlet som streng som blir ignorert for SUM-funksjonen.

= SUM ("1E2"; 1) returnerer #VERDI! fordi SUM () og noen andre som itererer over nummersekvenser eksplisitt sjekker argumenttypen.

Endre standardteksten til nummerkonvertering

Konverteringen av tekst til tall kan tilpasses i alternativet Detaljerte beregningsinnstillinger.

Supporter oss!