Utføre flere operasjoner

Flere operasjoner i kolonner eller rader

Kommandoen Data → Flere operasjoner er et planleggingsverktøy for spørsmål av typen «hva hvis». I regnearket skriver du inn en formel som reknar ut resultatet fra verdier som er lagret i andre celler. Deretter markerer du et celleområde der du skriver inn noen faste verdier. Funksjonen «Flere operasjoner» vil så regne ut resultatet ut fra formlene du har satt inn.

I feltet Formler skriver du inn cellehenvisningen til formelen som gjelder for dataområdet. I feltet Kolonne input celle/rad input skriver du inn cellehenvisningen til den tilsvarende cellen som er en del av formelen. Dette kan forklares best med eksempler:

Eksempler

Du produserer leketøy som du vil selge for $10 stykket. Hvert leketøy koster $2 å lage. I tillegg har du faste utgifter på $10.000 i året. Hvor mye overskudd får du om du selger et bestemt antall leker?

hva-hvis arkområdet

Beregne med én formel og én variabel

 1. Hvis du skal beregne overskuddet, skriver du inn et vilkårlig antall for solgte enheter – 2000 i dette eksemplet. Overskuddet beregnes med formelen: Overskudd=Antall * (Salgspris - Produksjonskostnader) - Faste utgifter. Skriv inn formelen i B5.

 2. I kolonne D skriver du inn årlige salg, en nedenfor den andre, for eksempel 500 til 5000 med steg på 500.

 3. Velg området D2:E11, altså verdiene i kolonne D og de tomme cellene ved siden av i kolonne E.

 4. Velg Data → Flere operasjoner.

 5. Trykk på celle B5 når markøren står i feltet Formler.

 6. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på celle B4. Dette betyr at B4, antallet, er variabelen i formelen som byttes ut med kolonneverdiene.

 7. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får se overskuddet for de forskjellige salgstallene i kolonne E.

Beregne med flere formler samtidig

 1. Slett kolonne E.

 2. Sett inn følgende formel i C5: «=B5/B4». Nå beregner du årlig overskudd per solgte enhet.

 3. Velg området D2:F11, altså tre kolonner.

 4. Velg Data → Flere operasjoner.

 5. Velg cellene B5:C5 når markøren står i feltet Formler.

 6. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på celle B4.

 7. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får nå se overskuddet i kolonne E og årlig overskudd per enhet i kolonne F.

Flere operasjon på tvers av rader og kolonner

LibreOffice gir deg mulighet til å utføreflere operasjoner samtidig på kolonner og rader med såkalte krysstabeller. Formelcellen må referere til både dataområdet rangert i rader og dataområdet rangert i kolonner. Marker det området som er definert av begge dataområdene og velg funksjonen «Flere operasjoner». Skriv inn referansen til formelen i feltet Formler. Feltene Radcelle for inndata og Kolonnecelle for inndata brukes til å skrive inn referanser til de tilsvarande cellene for formelen.

Beregne med to variabler

Se på eksemplet ovenfor. Nå vil du ikke bare bruke forskjellige tall for antallet, men også for salgsprisen, og du vil vite overskuddet i hvert tilfelle.

Utvid tabellen ovenfor. D2 til D11 inneholder tallene 500, 1000 og så videre opp til 5000. I E1 til H1 skriv inn tallene 80, 100, 150 og 200.

 1. Velg området D1:H11.

 2. Velg Data → Flere operasjoner.

 3. Trykk på celle B5 når markøren står i feltet Formler.

 4. Plasser markøren i feltet Radcelle for inndata og trykk på celle B1. Dette betyr at B1, salgsprisen, er de vannrett ordnede verdiene (80, 100, 150 og 200).

 5. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på B4. Dette betyr at B4, salgstallet, er de loddrett ordnede verdiene.

 6. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får se overskuddet for de forskjellige salgsprisene i området E2:H11.

Supporter oss!