Navigere gjennom fanene til ark

Som standard viser LibreOffice tre ark «Ark1» til «Ark3» i hvert nye regneark. Du kan bytte mellom ark i regnearket med fanene nederst i vinduet.

Faner for ark

Ikon

Bruk navigeringsknappene for å vise arkene i dokumentet. Trykk på knappen helt til venstre eller helt til høyre for å vise det første eller siste arkets fane. Knappene i midten lar deg rulle framover eller bakover gjennom alle fanene.

Supporter oss!