Celge flere celler

Merke et rektangulært område

Hold museknappen inne og dra fra et hjørne til det diagonalt motsatte hjørnet i området.

Merke en enkelt celle

Gjør en av de følgende:

Velge flere spredde celler

Gjør en av de følgende:

Bytte merkingsmodus

Trykk på boksen med forklaringene STD / UTV / LEGG TIL på statuslinjen for å bytte merkingsmodus.

Feltinnhold

Virkning av å trykke med musa

STD

Et trykk med musa velger cellen du trykket på og fjerner merkingen fra alle merkede celler.

UTV

Et museklikk markerer et rektangulært område fra den nåværende cellen til cellen du klikket på. Alternativt, Shift-klikk på en celle.

LEGG TIL

Et trykk med musa i en celle legger den til de allerede merkede cellene. Et trykk med musa på en merket celle fjerner den fra utvalget. Alternativt kan du holde nede og trykke på celler.


Supporter oss!