Hjelp til bruk av LibreOffice Calc

PĂ„ hjelpesiden for LibreOffice generelt finner du veiledning for alle moduler, blant annet hvordan du arbeider med vinduer og menyer, tilpasser LibreOffice, datakilder, galleriet og dra og slipp.

Dersom du trenger hjelp om en annen modul, kan du bytte til hjelpen for den modulen i listen i navigasjonsomrÄdet.

Formatere tabeller og celler

Fryse rader eller kolonner som overskrifter

Utheve negative tall

Celler i valutaformat

SlÄ av automatiske endringer

Formatere regneark

Bruk automatisk formatering pÄ et markert celleomrÄde

Velge temaer for ark

Tildele format med formler

Bruke vilkÄrsformatering

Andre direkte formatering i et dokument

Kopiere til flere ark

Celge flere celler

Dele og slÄ sammen celler

Formatere tall med desimaler

Selvvalgte tallformat

Formatere tall som tekst

Konvertere tekst til tall

Sette inn og redigere kommentarer

Gi nytt navn til ark

Endre radhĂžyde eller kolonnebredde

Endre tabellvisning

Bruke avrundede tall

Bare kopiere synlige celler

Kopiere formatering med formatpenselen

Sette inn linjeskift i celler

Rotere tekst

Skrive tekst med flere linjer

Hevet/senket skrift

Sette inn spesialtegn

Endre tekstfargen

Bytte mellom Sett inn modus og Overskriv modus

Sette inn beskyttede mellomrom, orddeling og betingede skilletegn

Registrere endringer

Skrive inn verdier og formler

Skrive inn verdier

Beregne med formler

Vise formler eller verdier

Skrive inn formler

Kopiere formler

Beregninger med dato og klokkeslett

Beregninger med dato og klokkeslett

Beregne tidsforskjeller

Skrive inn brĂžker

Skrive inn tall med innledende nuller

Kopiere til flere ark

Navigere gjennom fanene til ark

Fylle inn data automatisk basert pÄ naboceller

Bruke sorteringslister

Bruke filtre

Bruke autofiltrering

Filter: Bruke avanserte filtre

Bare kopiere synlige celler

Skrive inn matriseformler

Rotere tabeller (omstille)

Selvlagde funksjoner

Skrive inn referanser

Navngi celler

Bruke navn som adresser

Referere til celler ved Ă„ dra og slippe

Adresser og referanser, absolutte og relative

Referere med nettadresser

Referere til andre ark

Skrive inn matriseformler

Sette inn eksterne data i tabeller (nettspĂžrringer)

DatabaseomrÄder i tabeller

Angi et databaseomrÄde

Filtrere celleomrÄder

Sortere data

Avanserte beregninger

Pivottabell

Skape Pivottabeller

Redigere Pivottabeller

Filtrere Pivottabeller

Oppdater Pivottabeller

Slette Pivottabeller

Valg av utdataomrÄde for pivottabell

SlÄ sammen data

Tilpasse verdier

UtfĂžre flere operasjoner

Gyldigheten til celleinnhold

Bruke scenarier

Skrive ut og forhÄndsvise sider

Angi utskriftsomrÄder for et ark

Skrive ut regneark

Angi antall sider som skal skrives ut

Skrive ut regneark liggende

Skrive ut rader eller kolonner pÄ hver side

Definere grafikk eller farger i sidebakgrunner (vannmerke)

Importere og eksportere dokumenter

Åpne og lagre kommadelte tekstfiler (CSV-filer)

Importere og eksportere kommadelte tekstfiler (CSV-filer) med formler

Importere og eksportere dBASE-filer

Lagre og Ă„pne ark i HTML

Sender Dokumenter som E-post

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Lagre dokumenter i andre formater

Diverse

Hurtigtaster (tilgjengelighet i LibreOffice Calc)

Lime inn innhold i spesielle formater

Endre arbeidsmappe

Beskytte celler mot endringer

Oppheve beskyttelse av celler

Fryse rader eller kolonner som overskrifter

Sette inn og redigere kommentarer

Rotere tabeller (omstille)

Selvlagde funksjoner

Sette inn eksterne data i tabeller (nettspĂžrringer)

19xx/20xx-Ă„r

Sette inn, redigere og lagre punktbilder

Bruke linjestiler ved hjelp av verktĂžylinjen

Angi linjeslutter

Angi linjestiler

Ta opp en makro

Supporter oss!