Fryse rader eller kolonner som overskrifter

Hvis du har lange rader eller kolonner med data som strekker seg utover det synlige området i arket, kan du fryse noen rader eller kolonner, som lar deg se de frosne kolonnene eller radene mens du ruller gjennom resten av dataene.

  1. Velg raden under eller kolonnen til høyre for raden eller kolonnen du vil fryse. Alle rader over eller kolonner til venstre for utvalget blir fryst.

    Hvis du vil fryse både kolonner og rader, velger du cellen som er under raden og til høyre for kolonnen du vil fryse.

  2. Velg Vis - Frys Rader og Kolonner .

    For å deaktivere, velg Vis - Frys Rader og Kolonner igjen.

Merknadsikon

Hvis de vil rulle i det området , bruk kommandoen View - Split Window .


Merknadsikon

Hvis du vil skrive ut en bestemt rad på alle sider av dokumentet, velger du Format → Utskriftsområder → Rediger.


Supporter oss!