Skrive inn tall med innledende nuller

Det er flere måter å skrive inn tall som begynner med nuller:

Hvis du vil bruke et tallformat for en kolonne med tall i tekstformat (for eksempel teksten «000123» blir tallet «123»), gjør du følgende:

  1. Velg kolonnen med de tekstformaterte tallene. Sett celleformatet i kolonnen til «Tall».

  2. Velg Rediger → Søk og erstatt

  3. Skriv inn Søkeboksen^[0-9]

  4. Skriv inn ^[0-9] i feltet Bytt ut med

  5. Avkryss Regulære uttrykk

  6. Kryss av for Bare gjeldende markering

  7. Trykk på Bytt ut alle

Supporter oss!