Lagre og åpne ark i HTML

Lagre ark i HTML

LibreOffice Calc lagres alle arkene i et Calc-dokument samlet som et HTML-dokument. I begynnelsen av HTML-dokumentet lages en overskrift og en liste med hyperlenker som peker til hvert enkelt ark i dokumentet, automatisk.

Tall vises som i Calc. I tillegg settes den nøyaktige verdien inn i HTML-taggen <SDVAL>, slik at når du åpner HTML-dokumentet med LibreOffice vet du at du har de nøyaktige verdiene.

  1. Velg Fil → Lagre som for å lagre et Calc-dokument som HTML.

  2. I Filtype-listen velger du,i området med andreLibreOffice Calc filter, filtypen «HTML-dokument (LibreOffice Calc) .

  3. Skriv inn et Filnavn og velg Lagre.

Åpne ark i HTML

LibreOffice har forskjellige filtre for å åpne HTML-filer som du kan velge i Filtype-listen i Fil → Åpne:

Supporter oss!