Tilpasse verdier

Ved hjelp av Tilpass verdier kan du beregne en verdi som gir et valgt resultat når den er en del av en formel. Du angir formelen med konstante verdier og en ukjent og det ønskede resultatet av formelen.

Eksempel på verditilpasning

Hvis du vil beregne en årlig rente i kroner (R), lag en tabell med verdier for kapital (K), antall år (n) og rente i prosent (r). Formelen blir:

R = K * n * r

La oss anta at renta r på 7,5% og antall år n (1) forblir konstante. Men du vil vite hvor stor investeringskapitalen K må være for å få en bestemt gevinst R. I dette eksemplet skal vi beregne den nødvendige kapitalenK for å oppnå en årlig gevinst på $15 000.

Skriv inn verdiene for kapital K (en vilkårlig verdi som $100 000 ), antall år n (1) og renta r (7,5%) i hver sin celle. Skriv inn formelen for å beregne renta i kroner R i en annen celle. Istedenfor K, n og r setter du inn referanser til cellene med de tilsvarende verdiene.

  1. Plasser markøren i cellen som inneholder renta R og velg Verktøy → Tilpass verdi. Dialogvinduet Tilpass verdi vises.

  2. I feltet Sett cellen er den riktige cellen allerede satt inn.

  3. Trykk i feltet ved å endre cellen og trykk på cellen som inneholder verdien som skal endres. I dette eksemplet er det cellen med kapitalen K.

  4. Skriv inn resultatet av formelen i feltet til verdien. I dette eksemplet er verdien 15 000. Velg OK.

  5. Et vindu med en beskjed om at tilpasninga lyktes, åpnes. Trykk på Ja for å sette inn resultatet i cellen med den ukjente verdien.

Supporter oss!