Skrive inn brøker

Du kan skrive inn en brøk i en celle og bruke den i beregninger:

Hvis du skriver inn "0 1/2" AutoCorrect, får de tre tegnene 1, / og 2 erstattes av et enkelt tegn, ½. Det samme gjelder for 1/4 og 3/4. Denne utskiftningen er definert i Verktøy - AutoCorrect - Alternativer for automatisk korrigering - Valg .

Hvis du vil vise flersifrede brøker som «1/10», må du bytte celleformatet til flersifret brøk-visning. Åpne sprettoppmenyen til cellen og velg Formater celler. Velg «Brøk» i listen Kategori og velg så «-1234 10/81». Du kan nå skrive inn brøker som 12/31 eller 12/32 – men brøkene blir forenklet automatisk, så i det siste eksemplet får du se 3/8.

Supporter oss!