Beregne med formler

Alle formler begynner med et likhetstegn. Formlene kan inneholde tall, tekst, matematiske operatorer, logiske operatorer eller funksjoner.

Tipsikon

Husk at de enkle matematiske operatorene (+, -, *, /) kan brukes i formler og følger regelen «multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon». Istedenfor å skrive «=SUMMER(A1:B1)» kan du skrive «=A1+B1».


Tipsikon

Parenteser kan også brukes. Formelen «=(1+2)*3» gir et annet resultat enn «=1+2*3».


Her er noen eksempler på formler i LibreOffice Calc:

=A1+10

Viser innholdet i celle A1 pluss 10.

=A1*16%

Viser 16% av innholdet i A1.

=A1*A2

Viser produktet til innholdet i A1 og A2.

=AVRUND(A1;1)

Viser innholdet i celle A1 rundet av til en desimal.

=EFFEKTIV(5%;12)

Beregner den effektive renta for en nominell rente på 5% med 12 innbetalinger i året.

=B8-SUMMER(B10:B14)

Beregner B8 minus summen av cellene B10 til B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Beregner summen av cellene B10 til B14 og legger til verdien i B8.


Det er også mulig å nøste funksjoner i formler som vist i eksemplet. Du kan også nøste funksjoner i funksjoner. Funksjonsveiviseren kan hjelpe deg med nøstede funksjoner.

Supporter oss!