Vise formler eller verdier

Hvis du vil vise formler i cellene, for eksempel på formen «=SUMMER(A1:B5)», gjør du følgende:

  1. Velg → LibreOffice Calc → Vis.

  2. I området Vis kryss av for Formler. Velg OK.

Hvis du vil eksportere resultatet av beregningene istedenfor formlene, må Formler være slått av.

LibreOffice Calc → Vis

Supporter oss!