Kopiere formler

Det er forskjellige måter å kopiere formler på. En foreslått metode er:

  1. Velg cellen som inneholder formelen.

  2. Velg Rediger → Kopier eller trykk på + C for å kopiere den.

  3. Velg cellen du skal kopiere formelen til.

  4. Velg Rediger → Lim inn eller trykk på + V. Formelen blir plassert i den nye cellen.

Hvis du ønsker å kopiere en formel til flere celler, finnes det en rask og enkel måte å kopiere til naboceller på:

  1. Velg cellen som inneholder formelen.

  2. Plasser musepekeren over håndtaket nederst til høyre i den valgte cellen og hold inne museknappen til pekeren blir et trådkorssymbol.

  3. Mens du holder inne museknappen, dra musa ned eller til høyre til du dekker alle cellene du vil kopiere formelen til.

  4. Når du slipper museknappen, kopieres formelen til cellen og justeres automatisk.

Hvis du ikke vil at verdier og tekst skal justeres automatisk, hold nede -tasten mens du drar. Formler, derimot, blir alltid justert.

Supporter oss!